• Aanmelden kan alleen door een meerderjarig persoon van desbetreffend team/club. Na aanmelding via de site wordt U geacht de aanmeldingskosten binnen 14 dagen te betalen. Heeft U hieraan voldaan, is dit tevens een bevestiging van deelname aan de Easter Open. Aanmeldingskosten en verblifskosten zijn niet restitueerbaar.
  • Deelnemers dienen volledig verzekerd te zijn. De organisatie, TVGSPORTS en de ontvangende clubs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures, schade, diefstal, ongelukken, verlies, andere calamiteiten of in geval van gedeeltelijk of gehele afgelasting van het toernooi t.g.v. extreem slechte weersomstandigheden. In geval van ziekenhuis en/of doktersbehandeling dient de betreffende persoon zijn / haar verzekeringsgegevens ter plaatse door te kunnen geven.
    Deelnemende teams dienen gedurende het gehele toernooi een volwassene (18 jaar of ouder) als teambegeleider te hebben. Deze persoon dient als zodanig kenbaar te worden gemaakt op het wedstrijdformulier en is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar spelers tijdens de wedstrijden alsmede in en rond de sportcomplexen en (i.v.t.) in de accommodatie tijdens het toernooi.
  • Alle deelnemers zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voor toegebrachte schade aan derden en aan hun bezittingen. Bijvoorbeeld als u een voetbal door een ruit schopt. Hieronder valt alle schade (zowel materiële schade als lichamelijk letsel) waarvoor u verantwoordelijk bent. Voorwaarde is wel dat er geen opzet in het spel is.U bent wettelijk aansprakelijk voor de door u veroorzaakte schade. Het is van belang te weten dat dit niet alleen van toepassing is voor de schade die u persoonlijk veroorzaakt, maar ook voor schades veroorzaakt door bijvoorbeeld uw kinderen, huisdieren etc.
  • Meld U zich aan met een team, mogen daar ten hoogste 3 dispensatie spelers (12 maanden ouder dan leeftijdgroep) op de lijst staan, inclusief reserves.
  • Ieder team wordt geacht in sportkleding op de accommodatie te arriveren. Voor douche gelegenheid wordt gezorgd.
  •  Extra regel groep U7. Deze worden gefloten door scheidsrechters van de deelnemende teams. Dwz het eerstgenoemde team bij een wedstrijd, zorgt voor de scheidsrechter. En spelen alleen op zaterdag.
  • U speelt op de Easter Open (zaterdag en zondag) minimaal 5 wedstrijden. De toernooiorganisatie behoudt het recht om aanpassingen aan te brengen in de opzet van het bovenstaande toernooischema, cq aantal wedstrijden. Bv bij afzeggen van een team/teams, etc.
  • U gaat er mee akkoord, dat foto’s en filmopnames, die tijdens het toernooi genomen worden, gebruikt kunnen worden voor publicatie/marketing voor het toernooi en tvgsports.